Efektivní komunikace 1

Cílem semináře je naučit Vás, jak správně uchopit umění komunikovat. V průběhu semináře se věnujeme otázkám z profesního, ale i soukromého života. Naučíme Vás rozpoznat různé životní situace a zvolit k nim vhodný způsob komunikace, který Vám pomůže dosáhnout kýžených výsledků. 

Obsah semináře

  • zásady efektivní komunikace
  • taktizování a manipulace
  • tři části našeho já – rodič, dítě, dospělý
  • umění naslouchat a ptát se
  • umění rozpoznat konflikt
  • umění čelit konfliktu
  • řízení procesu komunikace
  • praktická část semináře 
Komu je seminář určen? 

Seminář je určen všem, kteří si chtějí osvojit umění komunikace, vcítění se do druhého
a naučit se aktivně naslouchat.

Pro ty z Vás, kteří na sobě chcete pracovat a mít přehled o dění kolem sebe, je tento seminář správnou volbou.