Efektivní komunikace 2

Tento seminář je zaměřen především na vzájemné vazby mezilidských vztahů, na formy jednání a také důvody tohoto jednání.

Ať už se v životě dostaneme do jakékoli situace, vždy máme možnost si vybrat. Tuto volbu nám usnadňují naše znalosti a dovednosti. Naučíme Vás, jak řídit komunikaci s Vaším okolím a jak pracovat s vlastní emocí. Najdeme společně hranici mezi empatií a ztrátou kontroly nad situací.

Naučíte se, že je naprosto v pořádku, když s Vámi někdo nesouhlasí a také to, že konflikt nám přináší i pozitiva, na kterých se dá budovat mezilidská důvěra a vztah.

Při semináři používáme orientační testy, které poodkryjí Váš současný stav a také Vám pomohou mnohé objasnit. 

Obsah semináře

  • kdo jsme - sebepoznání
  • jak se vyznáme v lidech
  • mezilidské vztahy a vazby
  • konflikt, jeho síla a dopady
  • komunikační bariéry a šumy
  • emoce
  • řízená komunikace – agrese x asertivita
  • komunikační techniky, pozitivní a negativní 
  • manipulace

Komu je seminář určen? 

Seminář je určen všem, kteří si chtějí osvojit umění komunikace, vcítění se do druhého

a naučit se aktivně naslouchat.

Pro ty z Vás, kteří na sobě chcete pracovat a mít přehled o dění kolem sebe, je tento seminář správnou volbou.