Efektnivní komunikace 1

Obsah semináře 

  • zásady efektivní komunikace
  • taktizování a manipulace
  • tři části našeho já – rodič, dítě, dospělý
  • umění naslouchat a ptát se
  • umění rozpoznat konflikt
  • umění čelit konfliktu
  • řízení procesu komunikace
  • praktická část semináře 

Cíl semináře

Cílem semináře je naučit Vás jak správně uchopit umění komunikovat. v průběhu semináře se věnujeme otázkám z profesního ale i soukromého života.
Naučíme Vás rozpoznat různé životní situace a k nim  zvolit vhodný způsob komunikace, který Vám pomůže dosáhnout kýžených výsledků. 

Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem, kteří si chtějí osvojit umění komunikace, vcítění se do druhého a aktivního naslouchání.

Pro Vás, kdo na sobě chcete pracovat a mít přehled o dění kolem sebe je tento seminář správnou volbou.