Efektinví komunikace 2

Obsah semináře

  • kdo jsme - sebepoznání
  • jak se vyznáme v lidech
  • mezilidské vztahy a vazby
  • konflikt, jeho síla a dopady
  • komunikační bariéry a šumy
  • emoce
  • řízená komunikace – agrese x asertivita
  • komunikační techniky, pozitivní a negativní 
  • manipulace

Cíl semináře

Tento seminář je zaměřen především na vzájemné vazby mezilidských vztahů, na formy jednání a také důvody tohoto jednání.

Ať už se v životě dostaneme do jakékoli situace, vždy máme možnost si vybrat. Tuto volbu nám usnadňují naše znalosti a dovednosti. Naučíme Vás jak řídit komunikaci s Vaším okolím, ale také vlastní emoce. Najdeme společně hranici empatie a ztrátou kontroly nad situací.

Naučíte se, že je naprosto v pořádku když s Vámi někdo nesouhlasí a také to, že konflikt nám přináší i pozitiva, na kterých se dá budovat i mezilidská důvěra a vztah.

Při semináři používáme orientační testy, které Vám poodkryjí Váš současný stav a také Vám pomohou mnohé objasnit. 

Komu je seminář určen?

Seminář je určen především lidem chtějí porozumět hybné síle komunikace. Vám, kteří chcete lépe poznat sami sebe i své okolí a získat tak dovednost, která Vám usnadní život jak v pracovním prostředí, tak v partnerských vztazích.

Víme, že tento seminář zvyšuje kvalitu života. Proto je určen Vám, kdo chcete růst.