Manažerské dovednosti 1

Cílem semináře je uvést Vás do základů manažerských dovedností. Naučíte se, jak máte rozpoznat schopnosti svého týmu a podle toho přizpůsobit svou komunikaci. Začnete delegovat úkoly dle správných kritérií a také si osvojíte efektivní motivační techniky. V neposlední řadě se na semináři zaměřujeme na vlastní osobnost manažera a způsoby vedení tak, aby byl manažer v souladu s firemní politikou a vlastním přesvědčením. 

Obsah semináře

  • úloha a role manažera
  • firemní kultura a styly vedení
  • strategie pozitivní a negativní komunikace
  • aktivní naslouchání
  • typ osobnosti manažera, účastníka týmu
  • delegování úkolů
  • modelové situace a dialogy
Komu je seminář určen?

Seminář je určen všem vedoucím pracovníkům a manažerům první linie. Mohou se ho zúčastnit i lidé s ambicí stát se manažerem a stejně tak i vedoucí projektu bez přímých podřízených. Dále je seminář určen pro všechny, kteří se chtějí dovědět něco o řízení a vedení lidí.