Manažerské dovednosti 2

Cílem tohoto semináře je navázat na základy manažerských dovedností. Rozvíjíme zde diskusi na téma konfliktní či problémové situace na pracovišti a učíme vás je vhodně řešit. Velkou část semináře věnujeme otázkám, jak získat co nejvíce informací o svém týmu
a tím také jednodušeji uchopit jeho vedení. Tým je veličina, která je neustále v pohybu,
a jako manažer musíte být neustále o krok na před.

Zkusíte si vést hodnotící pohovor a jiné modelové situace, na kterých si vyzkoušíte metodiky stimulace pracovníka k výkonu a celkově metody manažerských dovedností. Budováním týmu budujete především mezilidské vztahy, a to jsou vazby, které mohou být jak pevné, tak křehké. Výkon týmu pak roste či klesá v přímé úměře.

Obsah semináře

  • budování a udržování týmu
  • osobnostní profil
  • taktika při jednání
  • problémové situace a jejich řešení
  • pohovory, hodnocení a výtky
  • stimulace rozvoje a výkonu
  • budování vztahů

Komu je seminář určen?

Seminář je pro vedoucí pracovníky a manažery, kteří již mají s vedením lidí nějaké základní zkušenosti a chtějí se ve svých dovednostech zdokonalit a prohloubit své znalosti.