Prezentační dovednosti 2

Obsah semináře

  • cíl prezentace
  • první a poslední dojem
  • práce s hlasem
  • využití mimoslovní komunikace
  • zvládání napětí a trémy
  • zvládání konfliktů a problematických situací
  • improvizace
  • praktická část

Cíl semináře

Na tomto semináři prohlubujeme dovednosti prezentování v oblasti mezilidskýchvazeba vztahů, které jsou vysoce ovlivňovány působenímverbální i nonverbálníkomunikace.

Při prezentaci je důležité, abychom si publikum získali tzv. na svou stranu, aby se nám to povedlo, musíme své posluchače znát a zároveň my sami musíme plně věřit tomu co prezentujeme. Malé sebevědomí a tréma jsou mnohdy velkou překážkou mezi prezentujícím a jeho publikem. Zde se naučíte jak přemoci neviditelné sily neúspěchu a jak těžit z problematických situací při prezentování.

Na tomto semináři je účastník  vystaven modelovým situacím, které při prezentaci mohou nastat a má jedinečnou příležitost si v praxi vyzkoušet jak je možné tyto situace zvládnout. 

Komu je seminář určen?

Seminář je určen těm, kteří už mají zkušenosti s prezentováním své osoby či projektu a chtějí své dovednosti zdokonalit.