Prezentační dovednosti 2

Na tomto semináři prohlubujeme dovednosti prezentování v oblasti mezilidských vazeb 
a vztahů, které jsou vysoce ovlivňovány působením verbální i nonverbální komunikace.

Při prezentaci je důležité, abychom si publikum získali tzv. na svou stranu.  Aby se nám to povedlo, musíme své posluchače znát a zároveň sami musíme plně věřit tomu, co prezentujeme.

Malé sebevědomí a tréma jsou mnohdy velkou překážkou mezi prezentujícím a jeho publikem. Zde se naučíte, jak přemoci neviditelné sílyneúspěchu a jak těžit z problematických situací při prezentování.

Na tomto semináři je účastník  vystaven modelovým situacím, které při prezentaci mohou nastat, a má jedinečnou příležitost si v praxi vyzkoušet, jak je možné tyto situace zvládnout. 

Obsah semináře

  • cíl prezentace
  • první a poslední dojem
  • práce s hlasem
  • využití mimoslovní komunikace
  • zvládání napětí a trémy
  • zvládání konfliktů a problematických situací
  • improvizace
  • praktická část

Komu je seminář určen?

Seminář je určen těm, kteří už mají zkušenosti s prezentováním své osoby či projektu a chtějí své dovednosti zdokonalit.