individuální konzultace - profesní rozvoj

Vedle vytyčení pracovních cílů, vám pomůžeme zvládnout případné problémy na pracovišti, vypořádat se se stresem a celkově posílit pracovní výkon. Jsme schopni s vámi být přítomni i ve vašem pracovním prostředí. Strávíme s vámi společně pracovní den a rozpoznáme tak klíčové situace a modely jednání, důležité pro váš další profesní rozvoj. 

  • Analýza osobnosti
  • Vymezení osobních  a profesních cílů
  • Metody  efektivní komunikace a rozhodování
  • Strategie  vztahů na pracovišti
  • Image, obchodní etiketa a kultura oblékání