Project management

Seminář projektového řízení je zaměřen nejen na projektové manažery. Mohou se ho zúčastnit všichni, kteří ve svém profesním životě přichází do kontaktu s většími či menšími projekty. Zde Vám osvětlíme funkci projektového manažera, ale také důležitost jednotlivých účastníků projektového týmu a vzájemných vazeb. Hovořit budeme o dovednostech a schopnostech vedoucího projektu i o tom, jak je možné těchto kompetencí využít. Cílem semináře „Project Management“ je naučit Vás správně uchopit projekt a dovést ho k úspěšnému konci. 

Obsah semináře

  • co je to projekt
  • co je to projektové řízení
  • iniciace
  • 1. fáze projektu – příprava a plánování
  • 2. fáze projektu – realizace
  • 3. fáze projektu  - ukončení projektu
  • vyhodnocení
  • praktická část – vlastní projekty
  • prezentace projektových týmů
Komu je seminář určen?

Seminář je pro vedoucí pracovníky a manažery, kteří již mají s vedením lidí nějaké základní zkušenosti a chtějí se ve svých dovednostech zdokonalit a prohloubit své znalosti.