Rétorika 

V rámci semináře rétoriky se naučíte sestavit a přednést svůj řečnický projev. Věnujeme se zde vhodné artikulaci a také tomu, zda Váš mimoslovní projev není v rozporu s Vaším verbálním projevem.

Naučíte se, jak pracovat s pauzami a také, která gesta a v jakém rozsahu je vhodné při projevu používat.

Uvedeme Vás do pravidel větné stavby řečnického projevu a také dalších logických a jiných aspektů rétoriky.

V neposlední řadě si řekneme něco o typologii řečníka. Ovládnutím některých pravidel rétoriky o sobě vytváříme pozitivní a kultivovaný obraz, a tím budujeme svou reputaci. 

Obsah semináře

  • řečnické styly a žánry
  • řečnický projev  - větná stavba, zvuková modulace řečnického projevu
  • trocha neverbální komunikace
  • logické aspekty rétoriky – argumentace, usuzování, definování
  • pragmatické aspekty rétoriky – kooperace, manipulace, zdvořilost
  • typologie řečníků
  • analýza projevu

Komu je seminář určen?

Seminář je určen pro každého, kdo chce výrazně zlepšit své schopnosti veřejného projevu a prezentace.