Semináře pro rozvoj komunikace

Komunikace je nezbytnou součástí našeho života. Neustále slyšíme věty typu “Mě nevadí, že to řekl, ale vadí mi jak to řekl. “ Naštěstí je komunikace dispozice, kterou se lze naučit a také se v ní zdokonalovat.

Dennodenně se dostáváme do situací, které vyžadují, abychom se nějak zachovali. Až s odstupem se divíme tomu, že jsme se zachovali tak, jak bychom se normálně vůbec neprojevili. Zvolit vhodná slova ve vhodný okamžik není vždy úplně snadné. Umíme-li však tyto situace rozpoznat umožníme si tím zvolit vhodný způsob reakce a zároveň dojít k efektivnímu řešení dané situace.

Již od raného věku jsme formování a učíme se komunikovat se svým okolím. Tak jako v každé činnosti si osvojujeme návyky, které mohou být jak kladné tak negativní. My se zaměřujeme na to, abychom Vám pomohly špatné návyky odstranit a nahradit je novým mnohem efektivnějším přístupem. 

Semináře pro rozvoj osobnosti

Rozvoj osobnosti je tou nejlepší investicí. Našim klientům se věnujeme jak v rámci vnitřního, tak vnějšího rozvoje. Na  seminářích máte jedinečnou příležitost dovědět se více o propojení těchto dvou světů. Osvojíte si nový náhled na své já, svůj šatník, chování i mysl. Ten kdo sám sebe dobře zná má veliký náskok.

Semináře pro rozvoj manažerských a obchodních dovedností 

Vedle rozvoje komunikačních dovedností, vedeme semináře i pro rozvoj manažerských dovedností, které jsou v praxi velice užitečné. Nemusíte mít přímé podřízené, abyste byl dobrý manažer. Stačí mít na starosti projekt, který je třeba úspěšně realizovat, a na němž pracuje projektový tým. Zavedeme  Vás do světa leadershipu a efektivního vedení lidí i sama sebe, bez vynaložení zbytečné energie. Osvojíte si jedinečné postupy, jak zvládnout projekt, změnu, konflikt i čas.

Produktová školení 

  • Počítačové kurzy
  • Microsoft offices např: Word, Excel, Internet, Outlook, Power Point, Project, Access, Siebel

V dnešní době se neobejdete bez alespoň základních počítačových dovedností. Řozšiřujeme znalosti i v oblasti cizích jazyků. 

Poznámky k seminářům:

  • Veškeré semináře jsou individuálně upravovány tak, aby maximálně pokryly potřeby firem, které s námi spolupracují. 
  •  Významně přispíváme k všestrannému rozvoji našich klientů a tím zvyšujeme jejich šance na úspěch.
  • Semináře je možné školit v průběhu jednoho či dvou dnů.
  • Každý účastník obdrží tištěné materiály, které obsahují různé testy osobnosti, cvičení, nahrávky či vzorníky.
  • Cenová kalkulace je prováděna vždy na základě individuální dohody s klienty a historie jejich spolupráce s námi.
  • Pro kurzy zajišťujeme místo, ubytování a občerstvení případně doprovodný program. Vše opět záleží na požadavcích klienta.